Takrenovering vid takläcka. Bohus Kungälv

Från kund: “Hej
Det finns 2 radhuslängor med vardera 5 hus i varje länga. Bonde i ett hus upptäckte att det läckte in från taket i ett sovrum. Det anmäldes till försäkringsbolag och en besiktning av skadan genomfördes. Se bifogat protokoll tack!
I skaderapporten framgår det att taklutningen är väldigt flack vilket har resulterat i att snö/is har
samlats runt ventilationsstosen och sedan smält och frusit om vartannat och på så sätt tryckts in under pannorna.
Offert önskas på:
-Reparation vid ventilationsstosen på nr 15.
-En översyn av övriga ventialtionsstoser på radhusen för att se om det finns risk för samma skada eller om något specifikt hänt på nr 15 som inte finns på övriga
-Ev åtgärd för att undvika framtida skador”

Har du en fastighet som är i behov av en takrenovering i Stockholm? Om ni väntar för länge kan kostsamma fuktskador uppstå och kostnaden bara stiger. Läs mer här!

Kontakta oss idag!


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här